Vkladajme do svojich činov lásku. 

 

Pokiaľ nie je láska prejavená, je len myšlienkou. Môžeme hovoriť o láske, ale to ešte neznamená, že milujeme. Zbúrajme všetky bariéry medzi sebou. Milujme ľudí, situácie a okolnosti, ktoré nás rozčuľujú a zraňujú. Tíško požehnajme človeku, ktorý je nám proti srsti, alebo nám ubližuje. Naše myšlienky nech k nemu odchádzajú : „ Milujem ťa, žehnám ti, prajem ti.“ Nemusí ich to zmeniť, ale zmenia sa naše  reakcie na nich a ich skutky.

 

Ten, kto budí dojem chladu a ľahostajnosti, určite potrebuje lásku a nie zatratenie. U človeka, ktorý zdanlivo stojí medzi nami a našim šťastím, kto vypadá, že ohrozuje naše bezpečie a náš úspech – nech láska premôže všetok náš strach. Vkladajme lásku do svojich slov aj skutkov. Buďme láskyplní. Odvráťme láskou odpor a zlobu. Vkladajme do svojich činov lásku. 

 

Dávajme lásku bez očakávaní, pretože ak naša láska potrebuje odpoveď, príde chvíľa, keď budeme sklamaní. Nesebecká láska ponecháva slobodu. Pokiaľ sa láska dáva nepodmienene, akákoľvek odpoveď je prijateľná, takže nikdy nie je potrebné odpúšťať. Milujme svojich priateľov aj nepriateľov, pretože sú takí, ako my.