Pokora otvára dvere.

 

Pokora otvára dvere poznaniu. Láska zjednocuje, pýcha rozdeľuje, vyvyšuje sa a vedie k úpadku. Názory oddeľujú a milujúce myšlienky spojujú. Každá líška svoj chvost chváli a ktorá ho nemá, tak hovorí, že bez chvosta je lepšie.” Tieto myšlienky ma dnes zaujali na jednom... webe a ja k nim teraz pridám krásne myšlienky z knihy Bezpodmienečná láska od autora Paul Ferrini: Tí, ktorí útočia na druhých, majú pocit, že nemajú voľbu. Tí, ktorí vedia, že majú voľbu, neútočia na druhých. Pokiaľ nepochopíme, že všetko je dobré, bude pre nás ťažké nájsť dobro v sebe alebo v druhých. Nachádzame dobro zároveň so zlom. „To je dobré a to zlé“ – rozdeľujeme. Posudzujeme seba a blížneho, ale takto nedosiahneme kľud. Žiadne z Božích detí nemôže byť zlé. Pri najhoršom je zranené. Pri najhoršom útočí na druhých a obviňuje ich kvôli svojej bolesti. Ale nie je zlé. Váš súcit musí byť veľký. Neexistuje ľudská bytosť, ktorá by si nezaslúžila naše odpustenie a našu lásku. Podeľte sa o svoju skúsenosť, ale nesnažte sa ju vnucovať druhým, pretože neviete, čo druhí potrebujú a nie je na vás, aby ste to vedeli. Zbytok prenechajte Bohu. Marnite toľko času hľadaním odpovedí na svoje problémy mimo seba. Ak by ste si urobili čas byť sami sebou, odpovede by sa vynorili spontánne. Ten, kto miluje bez podmienok, neobmedzuje svoju slobodu a ani slobodu nikoho iného. Nesnaží sa pevne zvierať lásku, pretože to znamená stratiť ju. Láska je dar, ktorý musí byť neustále dávaný. Darca stále vie, kedy a komu je treba dať dar. Na dávaní lásky nie je nič zložité. Zložitá situácia nastane, ak niekto odmieta lásku dať a prijať. Ten, kto miluje sám seba, sa nebojí byť sám, pretože byť sám, je príležitosť sa milovať a prijímať sa ešte hlbšie. Ak človek, ktorého miluje, ho odmietne, cíti sa bezcenný? Ľutuje a uzaviera sa pred svetom alebo sa snaží rýchlo hľadať náhradu? Nie. Pokračuje v šírení svojej lásky. Ten, kto sa miluje bezpodmienečne, nie je obmedzený v šírení lásky. Nehľadá niekoho zvláštneho, aby mohol milovať. Miluje každého, kto stojí pred ním. Jeden človek nie je hodný alebo nehodný jeho lásky viac, ako iný človek. Tento druh lásky sa vo vás teraz rodí. Ježiš povedal: „Ak sa nenarodíte znovu, nevstúpite do Kráľovstva nebeského.“ To sa hovorí o smrti Ega a všetkých presvedčení, ktoré vás oddeľujú od ostatných a o konci posudzovania. Čo zomrie, nie ste vy. Čo zomrie, je všetko, čo ste si vymysleli, že ste. Zomrie každý súd, ktorý ste kedy vyslovili nad sebou alebo kýmkoľvek iným. Čo sa znovu narodí, je plné svetla a jasu. Je to Kristus – večný život, vo vás. Vaše vzkriesenie je vo vašich rukách. Čo umiera na kríži, nie ste vy. Nie ste telo. Nie ste myšlienky plné strachu. To všetko môže zomrieť a aj zomrie. Ak nie teraz, tak k tomu dôjde neskôr. Nemôžete sa vyhnúť smrti ega, ani smrti tela, ale to nie je to isté. Neverte, že zomiera vaše ego, ak zomiera telo, ani že vaše telo zomiera, ak zomiera ego. Vaše ego zomiera, ak už nie je potrebné. Môžete si podržať svoje ego takmer navždy, ale neurobíte to, lebo to je peklo a vy nechcete žiť v pekle navždy. Príde doba, kedy bolesť bude nesmierna a zavoláte: „Ježiš, prosím pomôž mi. Som ochotný vzdať sa ega.“ Uisťujem vás, že tá doba príde pre každú bytosť. Duchovná prax začína rozvíjaním lásky k sebe a prijatím seba. Nesnažte sa milovať druhých ľudí skôr, než sa naučíte milovať seba, pretože toho nebudete schopní. Pokiaľ nebudete šťastní v prítomnom okamžiku, nikdy nenájdete šťastie. Ak nie ste šťastní teraz, nehľadajte šťastie v budúcnosti, ale zamerajte svoju pozornosť na prítomnosť. Len tu je možné nájsť šťastie. Žiadam vás, aby ste nerobili druhým kázanie, ale iba šírili lásku. Kto je ochtoný ju prijať, príde za vami a požiada vás o pomoc. Kto nie je ochotný ju prijať, bude pokračovať svojou cestou. Príde doba, keď vaše odpovede a Božie odpovede budú totožné a potom strom dobra a zla sa premení na strom života, nerozdeliteľný a celistvý. Láska už nebude mať protiklad, ale bude sa voľne šíriť všetkými smermi.

 Zdroj: Paul Ferrini, Bezpodminěčná láska