Modlitba Sv. Františka z Asisi

07.07.2010 19:27

Bože,
dovoľ mi stať sa Tvojím nástrojom,
aby som miloval tam, kde vládne nenávisť,
odpúšťal tam, kde sa ubližuje,
vnášal pravdu tam, kde dochádza k omylom,
vieru tam, kde sa pochybuje,
nádej tam, kde prebýva zúfalstvo,
radosť tam, kde je smútok,
aby som rozsvietil svetlá v tme.

Bože,
dovoľ mi utešovať a nečakať na utešenie,
rozumieť a nečakať porozumenie,
milovať a nečakať lásku.
Pretože len ten, kto dáva, dostáva,
kto zabudne na seba, nájde,
kto odpustí, tomu bude odpustené,
kto umiera, precitne vo večnosti.
Vtedy bude prichádzať jeden zázrak za druhým.
A zázrakom nebude konca.
Pomôž, Bože.
Učiň ma nástrojom Tvojej svätej vôle.
Amen.