Modlitba vďaky.

Ďakujem Ti Bože, že som tým, čím som

Ďakujem Ti Bože, že som taká/ý aká/ý som

Ďakujem Ti Bože, že som ostatným tým, čím im mám byť

Ďakujem Ti Bože, že vždy budem taká/ý, aká/ý mám byť

Ďakujem Ti Bože, že s Tebou som

Ďakujem, že SOM.