Z knihy Doreen Virtue, Léčení s Anděly

Meditácia odpustenia. 

 

Pohodlne sa usaďte, chrbát vystretý, nohy a ruky neprekrížené. Zavrite oči, zhluboka sa nadýchnite, vydýchnite, pár krát zopakujte. Nádych, výdych, nádych, výdych…. 

 

Predsavte si, že stojíte na lúke plnej kvetov. Pred vami je cestička po ktorej kráčate. Cestička vás privádza k ohrade, ktorá má dve brány: jedna brána vedie do ohrady , druhá brána vedie von.Vstúpte do ohrady a pozrite sa , kto a čo všetko je zatvorené vo vašej ohrade. Pozrite sa, akú vysokú cenu ste zaplatili za uväznenie týchto ľudí alebo situácií. Precítte každučkú situáciu, ktorá priviedla týchto ľudí do vašej ohrady, aby ste im odpustili, odpustili situácii a odpustili aj sebe samému. Pokiaľ ste pripravení odpustiť, predstavte si, ako sa dvere vašej na vašej ohrade automaticky otvárajú. Predstavte si ľudí alebo situácie, ktoré sú vo vnútri ohrady a ako vychádzajú von. Sú voľní, šťastní a je im odpustené. Prajte im šťastie, lásku, hojnosť. Ak sa vám to zdá ťažké, skúste odpustiť danému človeku, nie jeho skutkom. Pri odpustení vnímajte uvoľnenie, úľavu a obnovenú energiu, ktorá vás zaplaví v okamihu, keď sa rozptýli vaša zlosť. Uistite sa, že ste vy sami neostali v ohrade kvôli predsudkom, ktoré na vás uvalilo vaše vlastné ego. Uistite sa, že je ohrada prázdna. Vyjdite von, zatvorte za sebou bránu a cestičkou sa vrátte na lúku plnú kvetov, kráčate ľahko a s úsmevom na tvári. Ste voľní, šťastní a plní energie.

 Pohýbte prstami na rukách, prstami na nohách, pomaly otvore oči. Ste tu a teraz. 

 

 

Kontrolujte si svoju  ohradu čo najčastejšie, hlavne keď sa cítite unavení, vystrašení, ukrivdení alebo smutní. Zistíte, že práve v týchto chvíľach väzníte vo svojej ohrade najviac ľudí (vrátene vás samých). Len čo otvoríte dvere a ohradu vyprázdnite, zlepšia sa vaše emócie , nálada, energia a vibrácie.