Anjeli. 

 

Anjeli sú  Božími poslami, sú to duchovné bytosti, ktoré majú za úlohu realizáciu Božieho plánu. Anjeli nemajú hmotné telo, môžu sa preto pohybovať priestorom a časom. Pretože sa nemusia riadiť pozemskými zákonmi, nie je pre nich ťažké robiť „zázraky“. Anjelov nemôžeme vidieť, pretože nie sú z tela a kostí, ale môžeme ich vnímať. Pokiaľ je však naše srdce zatvorené, asi ťažko budeme počuť, vnímať alebo cítiť tieto duchovné bytosti, ktoré sú nám neustále nablízku. Poznanie a cítenie prítomnosti anjelov spoznávame viac menej svojou intuíciou alebo vnútorným hlasom. Ich posolstvá nemajú väčšinou podobu slov. Anjeli nám otvárajú cesty  riešení v našich pocitoch, v našich starostiach a problémoch. Je len na nás, či otvoríme naše srdiečka a budeme pozorní k načúvaniu posolstiev. Anjelov si môžeme volať na pomoc, čakajú len naše pozvanie, sú nám neustále na blízku .Volajme ich, anjeli sa tešia, keď nám môžu pomôcť. Anjeli nám môžu pomôcť pri liečení, urovnať problematické vzťahy, ochraňovať nás pred nebezpečenstvom, pri významných životných krokoch, môžu nás zbaviť starostí, pri stresových situáciách, môžu nám poskytnúť ochranu na cestách i bežnom živote, môžu nám poskytnúť  pocit bezpečia. Sú tu, aby nám pomáhali, len sa netreba báť požiadať a samozrejme poďakovať za ich pomoc.