Afirmácia pre získanie zamestnania.

 

Je jediná Sila.

Sila ktorá je naplnením, radosťou, hojnosťou a istotou.

A ja (meno), som dokonalým prejavom tejto Sily.

Týmto do svojho života privolávam  naplnenie, radosť,hojnosť a istotu.

Konkrétne dokonalú prácu pre seba, pre všeobecné dobro a blaho.

A tak sa staň.

Amen