Afirmácia pre nájdenie lásky.

 

Je Jediná Sila.

A táto Sila je dokonalou láskou.

A ja (vaše meno),dokonalá individualizácia tejto Sily,

k sebe týmto volám nanajvýš uspokojivý,dokonalý

citový vzťah, pre mňa nanajvýš ideálny.

k tomu dôjde dokonalým vzájomným poskytnutím lásky

pre všeobecné dobro všetkých ľudí.

Zo slobodnej vôle každého.

A tak sa staň.

Amen