Afirmácia  pre dostatok a prosperitu.

 

Je jediná sila.

Sila ktorá je dokonalým dostatkom a spokojnosťou.

A ja (vaše meno), som  dokonalým prejavom tejto sily.

Táto sila, ktorá pracuje pre mňa a cezo mňa, mi zaistí všetok dostatok a spokojnosť,

ktoré sú pre mňa tým najlepším.

Volám k sebe všetko, čo potrebujem, aby som uspokojila svoje potreby.

To sa môže stať prostredníctvom peňazí.

Týmto ruším všetky príčiny, následky, prejavy, formy, podstatu a každý kanál v sebe,

ktoré by mohlo brániť k správnemu toku hojnosti do môjho života.

Týmto uvádzam do rovnováhy všetky zdroje vesmíru pre všeobecné blaho.

Ja (vaše meno) prehlasujem, že chápem aké sú moje potreby a jako ich naplniť.

Volám k sebe všetky zdroje,  s vedomím, že nikomu neubližujem.

A tak sa staň.

Amen